Program de finantare: Capacitati / Subprogram Cooperari bilateral – Programul de Cooperare Bilaterala Romania – Republica Moldova


Domeniu Cod 6 – Biotehnologii, biologie şi genetică
Numar Contract 699/24.04.2013


Titlu Proiect Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale şi aromate


Acronim Proiect - GECOMAP


Bugetul proiectului - 24600


Durata Proiect - 20 luni (Aprilie 2013 – 31 Decenbrie 2014)