_

Brosura de prezentare a INCDSB/CCB "Stejarul" Piatra Neamt 

_

Scurt istoric:


Centrul de Cercetari Biologice “Stejarul” Piatra Neamt este sucursala fara personalitate juridica a INCDSB Bucuresti si a fost infiintat in 1957 prin decizia nr. 2271 /1.11.1956, pe langa Facultatea de Biologie-Geografie a Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi.

Cercetarea stiintifica si domenii de activitate

In general, cercetarile sunt axate pe studiul plantelor medicinale si aromatice sub multiple aspecte si pe colaborarea cu unitati private de tip IMM, pentru elaborarea unor produse fitoterapeutice incadrate la categoria suplimentelor alimentare.

Cercetarile vizeaza materia prima vegetala care are proveniente diferite, cum ar fi:

 • Prelevarea din flora spontana.

 • Transferul unor specii din flora spontana in cultura experimentala (camp experimental).

 • Culturi experimentale.

 • Evaluarea biodiversitatii prin studiul unor populatii naturale si caracterizarea acestora din punct de vedere morfo-fitochimic.

 • Analiza capacitatii biosintetice a plantelor medicinale reflectata la nivel calitativ si cantitativ a principiilor active (compusi naturali / metaboliti secundari).

 • Extractia materiei prime vegetale, prospata sau uscata, dupa Farmacopeea Europeana ultima editie.

 • Analiza fitochimica calitativa si cantitativa prin metode moderne: cromatografie in strat subtire (TLC), cromatografie lichida de inalta performanta (HPLC), gaz cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa (GC-MS).

 • Analiza spectrofotometrica.

 • Teste fitobiologice pentru evaluarea citotoxicitatii / citogenitati a unor extracte vegetale sau fitopreparate.

 • Elaborarea unor formule de suplimente alimentare in colaborare cu unitati de profil.
  Culturi in vitro (micropropagare, culturi submerse/de celule) la specii de plante medicinale si aromatice.

 • Analiza fitochimica calitativa si cantitativa a materialului experimental provenit din culturile in vitro.

 • Identificarea, caracterizarea si multiplicarea genotiopurilor/ecotipurilor cu potential biosintetic optim pentru clase de principii active cu importanta economica.

 • Inducerea variabilitatii somaclonale, izolarea si multiplicarea vitroclonelor / variantelor experimentale obtinute.

 • Implementarea culturilor in vitro pentru inmultirea in situ si ex situ a speciilor cu importanta medicinala in strategii de conservare (specii vulnerabile/rare) si valorificare durabila.

 • Evaluarea biodiversitatii plantelor medicinale si aromatice cu ajutorul amprentelor ADN pentru inventarierea si conservarea resurselor genetice vegetale.

 • Autentificarea produselor botanice si fitochimice cu metode bazate pe analiza ADN (DNA barcoding).

 • Analiza apelor - determinari hidrogeochimice calitative si cantitative a unei serii largi de macro si microcomponenti utizand metode volumetrice si instrumentale (flamfotometrie, spectrofotometrie, etc): parametrii cuprinsi in regimul nutrientilor, al salinitatii, al poluantilor specifici de origine naturala si antropica si al altor indicatori chimici relevanti, etc.

 • Analiza solurilor si sedimentelor - determinari de natura mineralogica (continut de apa, compozitie granulometrica, etc), de natura organica (fractionarea materiei organice, compusi humici si non-humici, diferite forme ale carbonului si azotului, etc), precum si de natura anorganica (pH, Eh, carbonati, saruri solubile, compusi determinabili in forma totala sau schimbabila), etc.

_

@ Ultima actualizare realizata - Februarie 2023