Program de finantare:

Inovare / Subprogram - Servicii suport pentru inovare

"Cecuri de inovare"

 

Domeniu:

5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara
4. Sanatate

 

Numar Contract:

156 CI / 01.10.2012

 

Titlu Proiect:

„Izolarea unor fitocomplecsi cu actiune antioxidanta utilizabili in integratori alimentari”.

 

Acronim Proiect:

FITALOX

 

Durata Proiect:

6 luni