Proiectul vizează mobilitatea cercetătorilor ştiinţifici ai Centrului de Cercetări Biologice “Stejarul” Piatra Neamţ (România) (CCB) şi ai Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (R.Moldova) (CuBm). Mobilitatea se adresează cercetărilor axate pe studiul unor plantelor medicinale şi aromatice (Hyssopus officinalis şi Origanum vulgare) sub multiple aspecte. Considerăm schimbul de experienţă deosebit de important în vederea aplicării metodelelor de analiză fitochimică a metaboliţilor secundari (principii active) a plantelor medicinale prin tehnici moderne (CSS, HPLC, GC-MS, analiza antioxidanţilor etc., furnizate de CCB „Stejarul”) şi metodele de analize genetice la nivel molecular (RAPD-PCR, SSR, AFLP, RFLP, izolare ADN, metode bioinformatice de analiză a datelor etc. furnizate de CuBm Chişinău). Un alt aspect al colaborării se referă la cercetările comune asupra chemotipării şi genotipării plantelor medicinale. Rezultatele acestor studii vor facilita crearea de markeri moleculari la chemotipuri de plante medicinale pentru introducerea acestora în procesul de selecţie şi ameliorare. Finalizarea proiectului vizează şi elaborarea lucrărilor ştiinţifice în comun, participările la conferinţe şi seminarii, cu perspectiva colaborării ulterioare în proiecte internationale precum FP7, EUROSTAR, Bilaterale ş.a.

 

Obiectivele proiectului:


Însuşirea metodelor de:

  • Prelevare din flora spontana şi evaluarea biodiversitatii prin studiul populatiilor naturale şi caracterizarea acestora din punct de vedere morfo-fitochimic.

  • Extracţie a materiei prime vegetale dupa principiile Farmacopeei Europene şi analiza capacitaţii biosintetice a plantelor medicinale.

  • Analiză fitochimică calitativă şi cantitativă: cromatografie in strat subtire (TLC), cromatografie lichida de inalta performanta (HPLC), gaz cromatografie cuplată cu spectrometrie de masa (GC-MS).

  • Identificare, caracterizare şi multiplicare genotiopurilor/ecotipurilor cu potential biosintetic şi chemotiparea lor prin metodele sus menţionate.

  • Extragere a ADN-ului nuclear, proteine din material vegetal proaspăt şi uscat.

  • Separare electroforetică a acizilor nucleici şi proteinelor

  • Efectuarea reacţiei polimerizării în lanţ cu primerii randomizaţi RAPD.

  • Analiza profilurilor RAPD şi asocierea lor cu alte date (morfologice, biochimice).