Raport final

 

 

Rezultatele ştiinţifice preconizate:


Prin realizarea cercetărilor se preconizează caracterizarea morfologică, chimică şi genetică a diferitor varietăţi de Origanum şi Isop. Estimările morfometrice vor fi documentate şi sistematizate în baza de date www.plante.asm.md. Identificarea şi caracterizarea chemotipurilor se va efectua în baza studiului compoziţiei uleiurilor esenţiale prin metode GC, HPLC etc. Se va identifica variabilitatea genetică în baza profilurilor RAPD. Se propune identificarea unor aspecte privind moştenirea caracterelor morfologice şi biochimice. Se va estima asocierea dintre caracterele morfologice, biochimice şi genetice şi efectul mediului asupra formării caracterelor cantitative valoroase.
Rezultatele vor permite caracterizarea resurselor genetice a speciilor studiate ce poate fi utilizat în strategii de conservare a biodiversităţii PMA şi detectarea formelor pentru introducerea în procesul de ameliorare. În baza acestor studii se va estima posibilitatea elaborării unor markeri moleculari şi asocierea lor cu caracterele morfologice şi biochimice cantitative. Markerii daţi vor fi utilizaţi pentru identificarea surselor genetice valoroase noi şi facilitarea ameliorării asistate de markeri moleculari (ASMM).