Rezumat
Proiectul promoveaza dezvoltarea capacitatii de cercetare pe tematica resurselor genetice la specii de Lamiaceae cu potenţial antiinflamator în vederea conservării in situ şi ex situ, prin realizarea de mobilitati intre cercetatorii ai parteneriatului constituit.
Mobilitatile vizeaza studiul interdisciplinar la specii valoroase pentru continutul in compusi bioactivi (Nepeta, Agastache, Perilla, Lamium) de interes pentru cercetarile din ambele tari, in context european vizand programele de protejare in agrosisteme si populatii naturale a resurselor genetice de plante medicinale si aromatice.
Colaborarea prin efectuarea cercetarilor in comun vizeaza vizitele de lucru in teren (flora spontana, culturi experimentale/colectii), pentru investigatii vizand distributia geografica, biologia si ecologia speciilor, colectarea datelor de vegetatie si a variabilelor de mediu pentru habitatele naturale in arealele studiate; selectarea materialului vegetal pentru analize fitochimice; realizarea culturilor experimentale (in agrosistem si in vitro).
O componenta majora o reprezenta de schimbul de experienţă în aplicarea metodelelor de analize biochimice (TLC, GC-MS, HPLC) şi evaluarea potentialului antioxidant al unor fractiuni extractive volatile si nevolatile (polifenolice) obtinute din speciile luate in studiu.

Rezultatele vor fi valorificate prin manifestari stiintifice si lucrări elaborate în comun, cu perspectiva colaborării în proiecte internationale: FP7, ORIZONT 2014-2020, INTERREG.